Уроки жизни из фесйбука и не только

Paylaş!

Примерно неделю назад я прочитал один статус на фейсбуке. Не буду вдаваться в подробности того,Что там было написано, но результат Вас удивит. Весь день ходил как зомби под впечатлением этих слов, анализировал, думал, критковал себя, формировал свои приоритеты и все это из-за каких-то 3 предложений. Я тоже хотел прожить то,что прожил автор этих слов.

Continue reading

Qloballaşma reallığında inkişaf formulumuz

Paylaş!

Dünya fırlanır və qloballaşır.

Azərbaycan bütün bu “qloballaşan” və fırlanan bu prossesin bir hissədir. Hər bir normal, özünə hörmət edən bir dövlət kimi. Bu prossesin hissəsi olaraq bizim də öz maraqlarımız var, öz istəklərimiz və məqsədlərimiz var. Bu prosses özü çox maraqlıdır : bu prossesdən bəhrələndiyin halda ondan nəsə götürürsən və ona nəsə verirsən – texnologiyanın uğurları ilə bölüşürsən, milli mədəniyyətin incilərini dünyaya çatdırırsan və s. Elə bilməyin ki, bu prossesdə sadəcə böyük və qüdrətli dövlətlər töhfə verir və alır.

Continue reading

Хочу Тебя!

Paylaş!

На дворе весна. Солнце светит, посылает нам свое тепло. На душе у многих радость, счастье, покой или надежда. Люди радуются приходу весны
Первый раз в жизни я не рад приходу весны. Что-то со мной творится, черт не разберет! Не хочу я солнца, не хочу я тепла. Хочу хорошего весеннего дождя, хочу послушать как поет дождь, хочу заснуть под его ритм. или выйти и намокнуть под дождем. хочу,чтоб он помог мне! Хочу,чтоб очистил меня, очистил меня от грехов. Хочу успокоится, найти душевное успокоение. Хочу расслабиться, как все нормальные люди. Надоело быть белкой в колесе, в конце-концов или колесо сломается однажды или белка сдохнет.

Continue reading

Сердце не виновато…

Paylaş!

Да,сердце ни в чем не виновато.
Почему мы во всем виним этот кусок плоти? Влюбляемся – мол,сердце приказало. Разлюбили – сердцу не прикажешь. Сердце как козел отпущения виновато во всех смертных грехах,которые мы по своей слабости списываем на нее. Хотя оно только и делает, что дает нам возможность прожить день другой. А вы думали вообще какова структура сердца? Я не говорю про физиологическое, это все знают. Давайте посмотрим на все по-другому.

Continue reading

Dövri-zamanın dəyişməz qanunu

Paylaş!

Heç düşünmüsünüz ki, həyatın ən güclü qanunu hansıdır?

Bilirəm, ağlınıza bir çox gələ bilər. İndi ağlıma gələn bir dənədir.

 

Bu həyat fərqlilik üzərində qurulub, bu fərqlilik isə qeyri-bərabərsizlik üzərində qurulub. Bunu etiraf etmək lazımdır. Həyat belə gəlib və belə gedəcək. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Nə qədər kommunistlər çalışsalar da, nə qədər qərb liberalları bunu aradan qaldırmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxsalar da bu belə olub, belə də olacaq.

Continue reading